Απόφαση 2/2020 Διαιτ Δικ Θεσ (Μισθοί Αθλητή)

Divider

Διεθνής Διαιτησία. Σύμβαση Ερασιτέχνη Αθλητή και Αθλητικού Συλλόγου. Η σύμβαση δεν είναι ούτε εξαρτημένης εργασίας ούτε παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών αλλά ιδιόμορφη. Η πανδημία COVID-19 συνιστά λόγο ανωτέρας βίας. Δέχεται εν μέρει το αίτημα του αιτούντος. Διατάσσει την καταβολή των οφειλόμενων μισθών για το κατά τη διακοπή του πρωταθλήματος χρονικό διάστημα μειωμένων κατά 30%.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης με την κατωτέρω απόφασή του Διεθνούς Διαιτησίας έκρινε ότι η πανδημία COVID-19 είναι λόγος ανωτέρας βίας, που απαλλάσσει εν μέρει τους συμβαλλόμενους από την υποχρέωση εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

Στην κατωτέρω υπόθεση που χειρίστηκε το δικηγορικό μας γραφείο, ερασιτέχνης αθλητής κίνησε τη διαδικασία υπαγωγής της διαφοράς του με τον αθλητικό σύλλογο που του όφειλε μισθούς σε διαιτησία. Αξιώθηκαν μισθοί για το προ της καραντίνας χρονικό διάστημα, για το διάστημα της καραντίνας, αλλά και αυτό από το πέρας της καραντίνας μέχρι το τέλος της σεζόν, οπότε και έπρεπε να ολοκληρωθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Στη σύμβαση που συνυπέγραψαν ο αθλητής με τον σύλλογο υπήρχε ο όρος της υποχρεωτικής επίλυσης κάθε διαφοράς που θα προέκυπτε από αυτή από το διαιτητικό δικαστήριο της Θεσσαλονίκης με την εφαρμογή του ελληνικού δικαίου.

Το Δικαστήριο με μονομελή σύνθεση έκρινε ότι ο αθλητής έπρεπε να λάβει ολόκληρο των ποσό των αξιούμενων μισθών για την παροχή των υπηρεσιών του στο σύλλογο πριν την έναρξη της καραντίνας. Για την περίοδο της καραντίνας το Δικαστήριο είχε την άποψη ότι ο σύλλογος δεν μπορούσε να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του αθλητή, λόγω ανωτέρας βίας. Το ίδιο απεφάνθη και για το χρονικό διάστημα από το πέρας της καραντίνας και μέχρι το τέλος της αθλητικής σεζόν, οπότε το πρωτάθλημα δε διενεργήθηκε με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συλλόγων του συγκεκριμένου αθλήματος.

Η απόφαση σταθμίζοντας την κατάσταση στην οποία περιήλθε ο σύλλογος λόγω των περιστάσεων, την οποία δεν μπορούσε να προβλέψει εκ των προτέρων ούτε να πράξει κάτι ώστε να την αποφύγει, θεώρησε ότι ο αθλητής θα έπρεπε να λάβει τις συμφωνηθείσες αποδοχές για όσο χρονικό διάστημα δεν παρείχε τις υπηρεσίες του στον σύλλογο μειωμένες κατά 30%. Για τη διαμόρφωση του ποσοστού αυτού λήφθηκε επίσης υπόψη ότι ο σύλλογος δεν προέβη σε καταγγελία της σύμβασής του με τον αθλητή, ούτε απάντησε στην εξώδικο όχληση του αθλητή με την οποία τον καλούσε να του καταβάλλει τα δεδουλευμένα. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη το τελευταίο, η μείωση του 30% ενδεχομένως να ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αν η συμπεριφορά του συλλόγου ήταν διαφορετική.

Με τη διαδικασία της διαιτησίας η διαφορά επιλύθηκε σε λιγότερο από δύο μήνες.

[Ακολουθεί Απόσπασμα της Απόφασης]

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2020

Ελήφθη τη Δευτέρα, 05/10/2020.

Τόπος Διαιτησίας: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Συστάθηκε με την παρούσα σύνθεση:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κα Όλγα Τσιπτσέ του Νικολάου, LL.M, Διαιτητής του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

1. Τα μέρη, Οι συνήγοροι, Το Διαιτητικό Δικαστήριο & Σύντομο ιστορικό

Στην παρούσα Διαιτησία λαμβάνουν μέρος οι:

ΑΙΤΩΝ: Ο Αθλητής ……….

ΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ: Αθλητικός σύλλογος με την επωνυμία «……….»

Ο Αιτών παρίσταται μετά του Πληρεξουσίου Δικηγόρου του Αθανασίου Ρόζου και κατέθεσε Υπόμνημα.

Ο Αποκρινόμενος παρίσταται δια της Πληρεξουσίας Δικηγόρου του ………. και κατέθεσε Υπόμνημα.

Την 20η-08-2020 ο Αιτών προέβη σε κατάθεση αιτήματος διεξαγωγής Διαιτησίας, προς τον Αποκρινόμενο, για διαφορά που προέκυψε από το από 15-09-2019 Συμφωνητικό, που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών.
Το εν λόγω Συμφωνητικό συνίστατο σε Αθλητική Συμφωνία, προκειμένου ο Αιτών να παίξει ως αθλητής σε αγώνες με το Σύλλογο ………. - Αποκρινόμενο, κατά την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, μετά την λήξη της οποίας, την ………., και 72 ώρες μετά την εν λόγω λήξη της συμφωνίας, ο αθλητής - Αιτών, θα ήταν ελεύθερος από όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στον Αποκριμένο, προκειμένου να αγωνιστεί με άλλη ομάδα. Η Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών, είχε επιπλέον τους εξής, μεταξύ άλλων, ουσιώδεις όρους:

 • ο Αθλητής - Αιτών θα έπρεπε να είναι στη διάθεση του Συλλόγου, προκειμένου να αγωνιστεί σε κάθε αγώνα θα υπεδείκνυε ο Σύλλογος, όπως και θα έπρεπε να φροντίζει για τη σωματική υγεία και διατροφή του, ώστε να είναι σε θέση να μπορεί να αγωνιστεί.
 • Η συνολική αμοιβή του Αθλητή - Αιτούντος ορίστηκε στο ύψος των 14.400 ευρώ καθαρά, καταβαλλόμενης κάθε μήνα τμηματικά, ήτοι 1.800 ευρώ σε 8 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης την 30η/10/2019 και λήξης την 31η/05/2020.
 • Επιπλέον παροχές από τον Σύλλογο - Αποκρινόμενο προς τον Αθλητή - Αιτούντα συνίστατο σε δωρεάν ενοικίαση επιπλωμένου σπιτιού με δωρεάν παροχές ηλεκτρισμού, νερού και θέρμανσης, τα οποία θα καλύπτονταν οικονομικά από τον Σύλλογο, Δύο μετ’ επιστροφής εισιτήρια με αφετηρία το ………. προς Θεσσαλονίκη, ένα γεύμα την ημέρα, ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση τραυματισμού κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα.
 • Αν ο Αθλητής - Αιτών δεν αποκρινόταν στις απαιτήσεις της ομάδας, ο Σύλλογος διατηρούσε το δικαίωμα να λήξει μονομερώς τη συμφωνία αζημίως. Αν ο Σύλλογος - Αποκρινόμενος καθυστερούσε την καταβολή μηνιαίας δόσης μισθού πάνω από 60 μέρες, ο Αιτών θα μπορούσε να καταγγείλει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα για διεξαγωγή Διαιτησίας, ο Αιτών ισχυρίζεται, ότι:

 • Την ………., μετά το τελευταίο παιχνίδι με την ομάδα «……….» ολοκληρώθηκε η ………. αγωνιστική του Πρωταθλήματος της ………., όπου συμμετείχε ο Αποκρινόμενος, και δεν ακολούθησαν άλλες αγωνιστικές λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας SARS-CoV-2 (COVID-19), γνωστής ως Κορωνοϊός. Παρά ταύτα, μέχρι την ………., συμμετείχε ο Αιτών πλήρως στις προπονήσεις του Συλλόγου, μέχρι την υπόδειξη του προπονητή ………. ότι οι προπονήσεις θα σταματήσουν για συγκεκριμένη περίοδο.
 • Την ………. ο Αιτών με την οικογένειά του που αποτελείται από τη σύζυγό του ………. και ανήλικο τέκνο ………., αποχώρησαν από Ελλάδα προς ………., με την τελευταία έκτακτη πτήση επαναπατρισμού ………. πολιτών από το κράτος της ………..
 • Την ………. το Δ.Σ.της Ομοσπονδίας ………. Ελλάδος αποφάσισε την οριστική διακοπή όλων των διοργανώσεων της σεζόν ………. με αποφάσεις που περιέχονται στην εν λόγω Απόφαση.
 • Ο Σύλλογος - Αποκρινόμενος σταμάτησε την καταβολή των μηνιαίων δόσεων προς τον Αιτούντα, από τον Φεβρουάριο 2020, οφείλοντας αμοιβές τεσσάρων μηνών, ήτοι Φεβρουαρίου 2020, Μαρτίου 2020, Απριλίου 2020 και Μαΐου 2020, άρα 4 μήνες επί 1800 ευρώ. Ο Αιτών ισχυρίζεται ότι ο Αποκρινόμενος του οφείλει το συνολικό ποσό των 7.200 ευρώ, χωρίς να έχει καταβάλλει ο τελευταίος κάποιο ποσό. Επιπλέον, ο Αιτών ισχυρίζεται, ότι ο Αποκρινόμενος του οφείλει το αεροπορικό εισιτήριο που αγόρασε για να επιστρέψει στο ………., κατά την διάρκεια των μέτρων για την πανδημία, ύψους 687,98 ευρώ. Άρα, ο Αιτών ισχυρίζεται, ότι ο Αποκρινόμενος του οφείλει το συνολικό ποσό αμοιβής και επιπλέον παροχών συνολικού ύψους 7.887,98 ευρώ.
 • Πριν δε το αίτημα Διαιτησίας, την ………. ο Αιτών απέστειλε και εξώδικη προς τον Αποκρινόμενο με ίδιο αίτημα καταβολής του οφειλόμενου ως άνω συνολικού ποσού. Πλην όμως, δεν υπήρξε καταβολή ούτε συμβιβασμός παρά προτάσεις που ετέθησαν προφορικά.
 • Την 20/08/2020 ο Αιτών απηύθυνε στον Σύλλογο αίτημα Διεξαγωγής Διαιτησίας σύμφωνα με το άρθρο 11 της Συμφωνίας που υπεγράφη από τον ίδιο και τον Αποκρινόμενο. Με την ίδια αίτηση όριζε ο Αιτών Διαιτητή, τον οποίο αποδέχθηκε ο Αποκρινόμενος εγγράφως.
 • Ως Διαιτητής ορίστηκε η Όλγα Τσιπτσέ του Νικολάου.
 • Την 11/09/2020 υπεγράφησαν από τα μέρη οι Όροι Αναφοράς για τη διεξαγωγή της Διαιτησίας, καθώς και τα έγγραφα της Διαδικαστικής Σειράς της Διαιτησίας με προσαρτώμενο Χρονοδιάγραμμα και Συμβόλαιο Διαιτησίας. Η Διαδικασία λόγω της φύσης και της αξίας της υπόθεσης, ορίστηκε να διεξαχθεί από έναν Διαιτητή και να είναι γραπτή καθ’ ολοκληρίαν. Ζητήθηκαν από τα μέρη και έλαβαν αντίστοιχες παρατάσεις στο Χρονοδιάγραμμα. Κατόπιν και αφού προσκομίστηκαν όλα τα έγγραφα και αποδείξεις που απαιτήθηκαν για την απόδειξη ισχυρισμών των μερών, εκδόθηκε η παρακάτω απόφαση.

Σε όλα τα ανωτέρω, ο Αποκρινόμενος ισχυρίζεται ότι:

 • Το πρωτάθλημα ………. διοργανώνεται από την Ομοσπονδία ………. Ελλάδος (……….) της οποίας μέλη είναι τα ερασιτεχνικά σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα της ……….. Εφαρμογή δε έχουν οι διατάξεις του Νόμου 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα, και συγκεκριμένα το Πρώτο Τμήμα του, που αφορά στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό. Κατά τις διατάξεις αυτές, ενδεχόμενη αμοιβή ερασιτέχνη αθλητή, δε συνιστά κεκαλυμμένη σύμβαση εργασίας, αλλά καταβάλλεται, από το Σωματείο, από ελευθεριότητα και όχι από νομική υποχρέωση (κρατούσα νομολογία).
 • Εν προκειμένω, στην περίπτωση του Αιτούντος, ο Αποκρινόμενος αναγνωρίζει την υπογραμμένη συμφωνία και τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με αυτή και αναφέρονται ανωτέρω. Ο Αποκρινόμενος όμως, ισχυρίζεται, ότι η αγωνιστική δραστηριότητα της ομάδας, άρα και η παροχή του Αιτούντος, έληξε την ………., τελευταίο παιχνίδι πριν την καραντίνα και την λήξη του πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2019-2020, άλλως έληξε την 19/03/2020, επίσημη εντολή της κυβέρνησης να λήξει κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα.
 • Ο Αποκρινόμενος, ισχυρίζεται και αναγνωρίζει μέσω του Υπομνήματος που έχει καταθέσει η Πληρεξούσια Δικηγόρος του, ότι οφείλει στον Αιτούντα, οικονομικές παροχές Φεβρουαρίου και μισού μήνα του Μαρίου 2020, λόγω λήξης αγωνιστικής περιόδου συνολικού ποσού 2.700 ευρώ και ένα εισιτήριο, διότι το πρώτο το είχε ήδη καταβάλει στον Αιτούντα, αξίας 368,14 ευρώ, σύμφωνα με τα έξοδα που δαπάνησε ο Αιτών για την αγορά εισιτηρίου προς ………. από Θεσσαλονίκη και μέσω Αθήνας, τέλος Μάρτη 2020. Το συνολικό ποσό των Ευρώ 3.068,14 βρίσκεται στη διάθεση του Αιτούντος.
 • Ο Αποκρινόμενος, τέλος ισχυρίζεται ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρωτόγνωρη κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19, ότι ο Σύλλογος έχει πλήρη στέρηση εσόδων από εισιτήρια, διαφημίσεις, χορηγίες κλπ και ότι αθλητές και δη επαγγελματίες του Συλλόγου συμφώνησαν ήδη μείωση αποδοχών για την περίοδο 2019-2020.

Τα μέρη κατέθεσαν, δια των Πληρεξουσίων Δικηγόρων τους, τις ανωτέρω απόψεις τους και επιχειρήματά τους, τόσο με πλήρη Υπομνήματα όσο και με έγγραφα αποδεικτικά μέσα τα οποία βρίσκονται στο φάκελο της Υπόθεσης.

2. Η Συμφωνία Διαιτησίας, Είδος Διαιτησίας/Δωσιδικία και Όροι αναφοράς

Στο από 15-09-2019 Συμβόλαιο - Συμφωνία μεταξύ του Αιτούντος και του Αποκρινόμενου και στο άρθρο 11 αναγράφονται στην Αγγλική γλώσσα τα κάτωθι:

«Article 11 Final Resolutions. If one or some of the articles of this agreement will have no value or will be no adapted this doesn’t make invalid or unadopted the other articles of the same contract. (…) The parties shall submit all disputes arising out of or relating to this Agreement to a Binding Arbitration. Arbitration will be held by the Court of Arbitration of Thessaloniki, Greece. This contract shall be interpreted and enforced with the Laws of GREECE».

Μετάφραση της ρήτρας Διαιτησίας (υπογεγραμμένο κείμενο) σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων περί μετάφρασης από Αγγλική σε Ελληνική γλώσσα:

«(…) Τα μέρη υποχρεούνται να υποβάλλουν όλες τις διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με το παρόν Συμφωνητικό, σε ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. Η Διαιτησία θα λάβει χώρα σε Διαιτητικό Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. Αυτό το συμβόλαιο πρέπει να μεταφραστεί και να εκτελεστεί σύμφωνα με τους νόμους (εννοείται ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου) της Ελλάδος».

Μετά από τα ανωτέρω, και σύμφωνα με το είδος της Συμφωνίας ανάμεσα στα επίδικα μέρη, διαπιστώνονται τα εξής:

 • Η Διαιτησία χαρακτηρίζεται ως Διεθνής, καθώς οι διαφορές προήλθαν από Συμβόλαιο - Συμφωνία, της οποίας τα μέρη διαμένουν κατά την υπογραφή της σε διαφορετικές χώρες και άρα δεν πρόκειται για εγχώρια Διαιτησία.
 • Η Ρήτρα Διαιτησίας διαθέτει όλα τα ουσιώδη στοιχεία που απαιτούνται για να θεωρηθεί ισχυρή ακόμη και αν το συμβόλαιο είναι ακυρώσιμο, σύμφωνα με την αρχή του Διαχωρισμού, και συγκεκριμένα, αναφέρει: α) τον τόπο Διαιτησίας, τη Θεσσαλονίκη Ελλάδα, β) το ουσιαστικό δίκαιο που εφαρμόζεται, το οποίο είναι το Ελληνικό, γ) τη γλώσσα η οποία δεν αναφέρεται ρητά, άρα έμμεσα υποδεικνύεται ότι θα είναι η ελληνική και η αγγλική, οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται συνήθως από τα μέρη.
 • Λόγω του είδους και της αξίας της διαφοράς ακολουθείται η ταχεία διαδικασία Διαιτησίας, η οποία διεξήχθη εξ ολοκλήρου εγγράφως, με έναν Διαιτητή, ώστε να μην υπάρξει οικονομική επιβάρυνση των μερών.
 • Σύμφωνα με την Αρχή που υφίσταται στη Διαιτησία, ώστε το Διαιτητικό Δικαστήριο να έχει την δωσιδικία να κρίνει τη δωσιδικία του, ΣΥΝΕΠΩΣ, κρίνεται ότι η παρούσα Διαφορά ορθά εισήχθη σε διαδικασία Διαιτησίας, καθώς η ρήτρα Διαιτησίας που είναι ισχυρή, αποκλείει την δικαιοδοτική κρίση και τα μέρη έχουν από κοινού αποφασίσει να αποκλείουν την υπαγωγή σε Δικαστήρια των διαφορών προερχόμενων από την Συμφωνία.

Κατόπιν, συμφωνήθηκαν εγγράφως, οι Όροι Αναφοράς για τη διεξαγωγή της παρούσας Διαιτησίας, οι οποίοι εκτός από όλα όσα έχουν αναφερθεί ανωτέρω, υπαγορεύει, ότι όλη η διαδικασία καλύπτεται από Αρχές Απορρήτου και Εμπιστευτικότητας από όλα τα μέρη, και τον Διαιτητή, που συμμετέχουν και τυχόν παραβίαση των αρχών αυτών επισύρει αντίστοιχες κυρώσεις και δεν λαμβάνεται υπόψη ως έγκυρη.

3. Το αιτητικό του Αιτούντος / Ζητήματα Διαιτησιμότητας

Ο Αιτών κατά την προσφυγή του στη Διαιτησία ζητά να αποφασιστούν και να κριθούν τα κάτωθι ζητήματα:

 1. Να του καταβάλλει ο Αποκρινόμενος οφειλόμενες ληξιπρόθεσμες συμβατικές οφειλές 4 μηνών από τον Φλεβάρη μέχρι τον Μάη 2020 συνολικού ύψους 7.200 ευρώ (1800 ευρώ για κάθε μήνα επί 4 μήνες).
 2. Να του καταβάλλει ο Αποκρινόμενος οφειλόμενα αεροπορικά εισιτήρια προς ………. από Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών, του ιδίου και της οικογένειάς του, συνολικής αξίας 687,98 ευρώ. Συνεπώς, συνολικά να του καταβάλλει ο Αποκρινόμενος το ποσό των 7.887,98 ευρώ και όλο το συνολικό αυτό ποσό νομιμοτόκως.
 3. Να του καταβάλλει ο Αποκρινόμενος έξοδα διαδικασίας Διαιτησίας και αμοιβή Πληρεξουσίου Δικηγόρου.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ

4. Αιτιολογία- Σκεπτικό

Τα Μέρη απόλαυσαν μια πλήρη, δίκαιη και ολοκληρωμένη ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Το Διαιτητικό Δικαστήριο εξασφάλισε στα Μέρη μια ολοκληρωμένη και πλήρη έγγραφη διαδικασία, σεβόμενο πλήρως το δικαίωμα των δύο μερών να ακουστούν ισότιμα, (δικαίωμα ακρόασης μερών).

Έχει ήδη κριθεί νομολογιακά (ενδεικτικά ΑΠ 690/2019), και υπαγορεύεται από τον Νόμο 2725/1999, όπως ισχύει, γνωστά στο Διαιτητή (ius novit curia), ότι έχουν εφαρμογή τα άρθρα 1-58 του εν λόγω Νόμου για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, και συγκεκριμένα ο συνδυασμός των άρθρων 1, 33 και 85, άρα η σύμβαση που υπογράφεται με Ερασιτέχνη Αθλητή και Αθλητικό Σύλλογο, δεν αποτελεί σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, και άρα δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 648 επόμενα του Α.Κ για εργατικές διαφορές. Επιπλέον δεν αποτελεί, η ανωτέρω συμφωνία, σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Ο Αιτών κατά την προβολή των ισχυρισμών του, δε χρησιμοποίησε ως νομική βάση για την προβολή των απαιτήσεών του, την εργατική νομοθεσία. Η νομική βάση που προβάλλει ο Αιτών είναι η, έστω ιδιόμορφη, σύμβαση που έχει υπογραφεί ανάμεσα στα δύο μέρη, η οποία είναι αμοιβαία αποδεκτή και δεσμευτική, τόσο κατά την υπογραφή και εφαρμογή της όσο και σύμφωνα με το κατατεθειμένα Υπομνήματα των δύο μερών. Εξάλλου, ο Αποκρινόμενος, μέσω του Υπομνήματος που κατέθεσε η Πληρεξούσια Δικηγόρος, αναγνωρίζει και ομολογεί την οφειλή του απέναντι στον Αιτούντα, καθώς και την νομική βάση της οφειλής που είναι η σύμβαση. Διαφωνεί μόνο στο ύψος της οφειλής αυτής.

Στην ουσία δηλαδή, τα δύο μέρη αναγνωρίζουν τις αμοιβαίες υποχρεώσεις τους (και δικαιώματα) που έχουν ως βάση τη Συμφωνία που υπέγραψαν νομίμως την 15η/09/2019, όμως ο Αποκρινόμενος υποστηρίζει, ότι η οφειλή του είναι μόνο ο ενάμισυς μήνας πριν την επίσημη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020, την ………. άλλως την 19η/03/2020.

Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτό από το Διαιτητικό Δικαστήριο, ότι υπάρχει Σύμβαση που ισχύει και δεσμεύει τα μέρη, κατά το δίκαιο των συμβάσεων, και ότι υπάρχουν οφειλές που αναγνωρίζει και ομολογεί ο Αποκρινόμενος, με το Υπόμνημά του, τις οποίες δεν έχει ακόμη καταβάλει.

Το ζήτημα λοιπόν, που υπάρχει στην παρούσα υπόθεση και χρήζει επίλυσης, προκειμένου να προσδιοριστεί το τελικό ποσό, που πρέπει να καταβληθεί στον Αιτούντα, εκτός από αυτό που έχει ομολογήσει ο Αποκρινόμενος, είναι:

 • κατά πόσο υπάρχει τέτοια κατάσταση, που άλλαξε τόσο δραματικά τη συμβατική σχέση των μερών
 • κατά πόσο αυτή η αλλαγή συνιστά «ανωτέρα βία» &
 • στάθμιση της κατάστασης, φερόμενης ως ανωτέρα βία με τη συμβατική υποχρέωση που έχουν τα μέρη, προερχόμενη από το Συμβόλαιο που τους δεσμεύει.

Στην έγγραφη συμφωνία, που έχουν υπογράψει τα μέρη, συνομολογώντας τους όρους της, δεν προβλέφθηκε ρήτρα ανωτέρας βίας. Αντίθετα, υπάρχει η πρόβλεψη στο άρθρο 9, ότι σε περίπτωση που ο Αθλητής ………. ασθενήσει ή τραυματιστεί, τότε όλα τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα καλυφθούν από τον Σύλλογο. Κατά συνέπεια, για πρώτη φορά γίνεται επίκληση ανωτέρας βίας, στο Υπόμνημα που υποβλήθηκε από τον Αποκρινόμενο, κατά την παρούσα διαδικασία της Διαιτησίας, γεγονός που δεν επηρεάζει σαφώς αυτή την επίκληση, λόγω της παγκόσμιας και γνωστής έκτασης του φαινομένου της πανδημίας. Εν τούτοις, όμως, δεν υπήρξε καμία ενέργεια, κοινοποιούμενη εξωδικαστικά από το Σύλλογο προς τον Αθλητή, που να καταγγέλλει την επίδικη Συμφωνία για λόγους σπουδαίους, που αναφέρονται στο άρθρο 8, ούτε ειδικότερα για λόγους ανωτέρας βίας. Κατά συνέπεια, πρέπει να ερμηνευθεί η επίκληση της «ανωτέρας βίας», σε τι συνίσταται και σε ποια έκταση επηρεάζει τη συμβατική αυτή σχέση που είχε δημιουργηθεί.

Η ελληνική νομοθεσία δεν ορίζει ρητά την πανδημία ως γεγονός ανωτέρας βίας. Τα άρθρα 336, 338, 342 του Αστικού Κώδικα, ωστόσο θέτουν το ζήτημα της απαλλαγής ενός συμβαλλομένου από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εάν συντρέχουν λόγοι για τους οποίους ο ίδιος δε φέρει καμία ευθύνη, υπονοώντας την έννοια της ανωτέρας βίας, χωρίς ωστόσο να την εξειδικεύει. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην ελληνική νομολογία που να ορίζει την πανδημία ως γεγονός ανωτέρας βίας. Για την ερμηνεία της σχετικής επίκλησης, λοιπόν, πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σωρευτικά:

 • ότι το περιστατικό ανωτέρας βίας προκάλεσε την αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής ή καθυστέρησης εκπλήρωσης.
 • η μη εκπλήρωση της παροχής προκλήθηκε από περιστάσεις πέραν του ελέγχου του μέρους που την επικαλείται.
 • δεν υπήρχαν άλλα δικαιολογημένα μέτρα ή ενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί, ώστε να αποφευχθεί ή μετριασθεί το γεγονός και οι συνέπειές του.
 • η εκτιμώμενη διάρκεια του γεγονότος.
 • κατά πόσο το επικαλούμενο την ανωτέρα βία μέρος ενημέρωσε έγκαιρα τον αντισυμβαλλόμενο επί των περιστατικών και των συνεπειών τους.

Μια ακόμη παράμετρος, που πρέπει να ερευνηθεί κατά την ερμηνεία της επίκλησης της Ανωτέρας Βίας, είναι και η καλή πίστη στις συναλλαγές, ώστε να αποφευχθούν καταχρηστικές επικλήσεις.

Επιπλέον, προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια στις συναλλαγές και να αποφευχθούν οι λόγοι που αποτελούν κατάχρηση δικαιώματος, πρέπει να έχει προηγηθεί σωστή επίκληση του γεγονότος, που αποτελεί ανωτέρα βία για την εκπλήρωση των συμφωνημένων. Η σωστή επίκληση αυτή, από το μέρος που βλάπτεται, αφορά σε έγκαιρη ειδοποίηση του αντισυμβαλλόμενου, μέσω έγγραφης ειδοποίησης, πχ εξώδικη, που να αναφέρονται οι λόγοι επίκλησης ανωτέρας βίας, σε ποιο βαθμό αυτοί επηρέασαν το μέρος που βλάπτεται και τι ζητά το μέρος αυτό από τον αντισυμβαλλόμενό του (μερική αναστολή ή ολική παύση του συμβολαίου). Αυτή η προϋπόθεση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει να αποτελέσει απόδειξη της δέουσας επιμέλειας που επέδειξε το μέρος που υφίσταται τη ζημία λόγω ανωτέρας βίας, προς τον αντισυμβαλλόμενό του.

Στην προκειμένη περίπτωση, αποκωδικοποιώντας τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να επιλυθούν, η πραγματικότητα της πανδημίας είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που έχει δημιουργήσει διαταραγμένες συμβατικές σχέσεις, καθώς είναι γνωστό τοις πάσι, ότι για ένα διάστημα, έστω και μικρό, υπήρχε πλήρης αναστολή δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς, με σκοπό τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Αυτό όμως το αντικειμενικό γεγονός της πανδημίας, πρέπει να εξεταστεί και να γίνει αντικείμενο στάθμισης α) αν και β) σε ποιο βαθμό αποτέλεσε λόγο Ανωτέρας Βίας, ώστε να παραβιαστεί η θεμελιώδης αρχή Pacta Sunt Servanda, δηλαδή να διαπιστωθεί, ότι τελικά η πανδημία του κορονοϊού θεωρείται ως ανωτέρα βία, ώστε να μη τηρηθούν, εκπληρωθούν τα συμφωνημένα.

Το ερώτημα λοιπόν που παραμένει και πρέπει να επιλυθεί είναι, αν η πανδημία που έχει προκύψει από τον Μάρτιο 2020, μπορεί να θεωρηθεί ως Ανώτερη Βία, και αν απαντηθεί καταφατικά, σε ποιο βαθμό πρέπει να απαλλάξει τους οφειλέτες από τις υποχρεώσεις τους.

Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, πρέπει να υφίστανται και να εξεταστούν κάποιες προϋποθέσεις:

 • Η αδυναμία εκτέλεσης να επήλθε μετά τη σύναψη της Συμφωνίας/Σύμβασης
 • Ο οφειλέτης να εκτελούσε τη σύμβαση κανονικά πριν την επέλευση του συμβάντος
 • Η εκτέλεση της σύμβασης να μην είναι ιδιαίτερα επαχθής για τον οφειλέτη
 • Να έχει προηγουμένως και εγκαίρως ενημερωθεί ο δανειστής

Μία ένδειξη, για το πώς αντιμετωπίζεται νομικά, και μάλιστα κρατικά, η εν λόγω πανδημία, έχουμε από τα ίδια τα νομοθετήματα, π.χ. Τη ΠΝΠ την 20/03/2020 (ΦΕΚ Α68/2020), την ΠΝΠ την 30/03/2020 (ΦΕΚ A75/2020) κλπ, τα οποία νομοθετήματα προβλέπουν μεταξύ άλλων, την απαλλαγή των μισθωτών από την καταβολή μισθωμάτων κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, τη θέση σε αναστολή συγκεκριμένων εργαζομένων αλλά με προβλεπόμενο κρατικό επίδομα, αναστολές σε καταβολές φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, μείωση εισφορών για τρεις μήνες κατά ποσοστό 25% κλπ.

Επίσης, ένδειξη για το πώς αντιμετωπίζεται εγχώρια αλλά και διεθνώς η πανδημία, σε ό,τι αφορά συμβάσεις αθλητών, είναι οι μειώσεις σε αποδοχές με ποσοστά που ποικίλουν ανάλογα τις αποδοχές, πχ. Η ομάδα ………. του Κιέλου Γερμανίας, αθλητές στην Ελλάδα κλπ.

Ο Αποκρινόμενος αναφέρει, το .......... έχει εκδώσει γνωμοδότηση για περικοπή μισθού 50%, όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτή η μείωση αφορά σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο και αναφέρεται ότι το ποσοστό αυτό θα αφορά σε μισθούς άνω των 2.500 ευρώ ανά μήνα.

Έχοντας όλα τα ανωτέρω, υπ’ όψιν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των γενικών αρχών αστικού κώδικα, αλλά και των νεώτερων νομοθετημάτων που εξεδόθησαν κατά την περίοδο της πανδημίας, τα συναλλακτικά ήθη, καθώς και ό, τι ισχύει διεθνώς, το Διαιτητικό Δικαστήριο συνάγει τα εξής συμπεράσματα - παραδοχές:

Η πανδημία COVID-19 θεωρείται συμβάν ανωτέρας βίας, που σαφώς έχει επέλθει παγκοσμίως και στην πλειοψηφία των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, πολλώ δε μάλλον στην προκειμένη περίπτωση, κατά την οποία το πρωτάθλημα ………. διεκόπη. Συνεπώς, ο Αποκρινόμενος, δεν μπορούσε να αποδεχτεί την παροχή του Αιτούντος, καθώς η παροχή του Αιτούντος έγινε αδύνατη, όχι για δικούς του λόγους (του Αποκρινόμενου) αλλά για λόγους που ανήκουν σε ουδέτερη σφαίρα ευθύνης, κατά το διάστημα από 19/03/2020 μέχρι 15/05/2020, για όσο διάστημα δηλαδή, με κρατική εντολή είχε τεθεί σε διακοπή η δραστηριότητα που κάλυπτε η σύμβαση των δύο Μερών. Μετά την 15/05/2020 και μέχρι το τέλος του συμβολαίου των Μερών, την 10/06/2020, δεν υπήρχε απαγόρευση της εν λόγω δραστηριότητας, αλλά η διακοπή του πρωταθλήματος ………., διετάχθη με απόφαση της Ομοσπονδίας ………. Ελλάδος. Άρα, κατά το διάστημα αυτό, δεν υπήρχε αντικειμενική αδυναμία αποδοχής της παροχής του Αθλητή-Αιτούντος, αλλά απόφαση της ………., η οποία θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Ωστόσο, επειδή οι μεμονωμένοι Σύλλογοι δεσμεύονται από τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας, εξακολούθησε να υφίσταται λόγος αντικειμενικής αδυναμίας παροχής υπηρεσιών του Αθλητή και αποδοχής των υπηρεσιών αυτών από το Σύλλογο.

Ο Αποκρινόμενος, έχει ήδη ομολογήσει με το Υπόμνημά του, ότι όφειλε στον Αιτούντα αποδοχές της προηγούμενης της καραντίνας περιόδου. Άρα, υπήρξε καθυστέρηση στην καταβολή οφειλομένων πριν την έλευση συνεπειών της πανδημίας και της καραντίνας που ακολούθησε.

Από τις δύο αυτές παραδοχές, το Διαιτητικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το διάστημα της καραντίνας των δύο μηνών περίπου, θεωρείται ότι η όποια παροχή από τον Αιτούντα, ήταν αδύνατη να γίνει αποδεκτή λόγω συμβάντος ανωτέρας βίας. Θεωρείται όμως και το μετά της καραντίνας, ενώ δε θεωρείται το πριν. Το πριν, για τους λόγους που εξηγήθηκαν (γιατί δεν υπήρξε κανένας λόγος μη εκπλήρωσης του συμβολαίου). Αντίθετα κατά τη διάρκεια της καραντίνας και μετά από αυτή μέχρι την λήξη του Συμβολαίου μεταξύ των Μερών, δεν μπορεί αντικειμενικά, για λόγους ανωτέρας βίας να παρασχεθεί από τον Αιτούντα καμία υπηρεσία προς τον Αποκρινόμενο.

Εντούτοις, λαμβάνεται υπόψη, ότι ο Αποκρινόμενος δεν προέβη σε καμία ενέργεια, έστω μονομερώς, για να καταγγείλει τη Σύμβαση που είχε με τον Αιτούντα, Σύμβαση που ήταν σε ισχύ μέχρι την 10/06/2020, ούτε απάντησε στην εξώδικη που απέστειλε ο Αιτών την 17/07/2020.

Κατά την ημερομηνία λήξης πρωταθλήματος με κρατική εντολή, την 19η/03/2020, είχαν συμπληρωθεί ………. αγωνιστικές, για την κατηγορία του συγκεκριμένου αθλήματος που συμμετείχε ο Αιτών, και απέμειναν ………. αγωνιστικές που ακυρώθηκαν με απόφαση της ………. λόγω πανδημίας, γεγονότα που αποδεικνύονται εγγράφως. Είχε δηλαδή ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος. Δεν είναι γνωστό στο Διαιτητικό Δικαστήριο καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη, για play offs παιχνίδια.

Ο Σύλλογος έχει υποστεί μεγάλη μείωση τζίρου, λόγω παύσης αγώνων, χορηγιών κλπ όπως αποδεικνύεται εγγράφως. Η περίοδος, που κόστισε στον Αποκρινόμενο εσόδων, χωρίς να αφορά σε δική του σφαίρα ευθύνης, είναι η περίοδος της καραντίνας, καθώς και μετά την 15/05/2020 εφόσον ήταν καθαρά απόφαση της Ομοσπονδίας να σταματήσει το πρωτάθλημα χωρίς να ευθύνεται ο Σύλλογος για αυτή την απόφαση. Άρα, η περίοδος, που πρέπει να τύχει καλύτερης αντιμετώπισης, για λόγους ανωτέρας βίας, στους όρους ενός Συμβολαίου που δεν καταγγέλθηκε, είναι η περίοδος αυτών των δύο περίπου μηνών της καραντίνας αλλά και η μετά της καραντίνας περίοδος μέχρι την λήξη του Συμβολαίου μεταξύ των 2 Μερών (19/03/2020-10/06/2020).

Ο Αιτών δεν είχε άλλη πηγή εσόδων πλην της Συμφωνίας που είχε υπογράψει με τον Αποκρινόμενο, την οποία σχεδόν είχε ολοκληρώσει καθώς απέμεναν .......... ακόμη αγωνιστικές στο σύνολο των ...........

Σύμφωνα με τα διδάγματα κοινής πείρας, αντίστοιχες περιπτώσεις αθλητών τόσο επαγγελματικού όσο και ερασιτεχνικού αθλητισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είχαν μείωση στις αποδοχές τους, αναλόγως των περιστάσεων, από 10% - 50%.

Εν κατακλείδι, πρέπει να επιλεγεί, από το Διαιτητικό Δικαστήριο, όχι η πλήρης απαλλαγή του Αποκρινόμενου από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, για τους λόγους που εκτιμήθηκαν, αλλά η μεταβολή της σύμβασης με περιεχόμενο την μείωση του οφειλόμενου ποσού κατά την διάρκεια της καραντίνας αλλά και μετά από αυτή μέχρι την λήξη του συμβολαίου. Η τροποποίηση, επιλέγεται για τους λόγους που αναλύθηκαν ανωτέρω. Το δε ποσοστό της μείωσης, θα πρέπει να είναι το 30%, ποσοστό που θεωρείται εύλογο, λόγω της ζημίας που έχει υποστεί ο Αποκρινόμενος από την παύση των αγώνων, λόγω της πανδημίας και σύμφωνα με παρόμοιες αποφάσεις στο επίπεδο του ερασιτεχνικού αθλητισμού αλλά και με όλη την ανωτέρω αιτιολογία.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

5. Διατακτικό/ Απόφαση/ Απόφαση επί των εξόδων

Η απόφαση του Διαιτητή για τα θέματα που τέθηκαν είναι η κάτωθι και το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφασίζει στην ουσία των ζητημάτων.

Ο Διαιτητής διάβασε και μελέτησε τις έγγραφες υποβολές των μερών και τις αποδείξεις τους.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο

ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ,

τα κάτωθι:

ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

και Συγκεκριμένα:

Αναγνωρίζει την οφειλή από τον Αποκρινόμενο προς τον Αιτούντα, για την περίοδο πριν την διακοπή του πρωταθλήματος λόγω κορονοϊού, όπως και ο ίδιος ο Σύλλογος/ Αποκρινόμενος ομολογεί εγγράφως.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καταβολή ποσού ευρώ 2.700 (δύο χιλιάδες επτακόσια) για τους μήνες Φεβρουάριος 2020 και μισός Μάρτιος 2020 (μέχρι 19-03-2020) νομιμοτόκως από την ημερομηνία καταθέσεως Αιτήματος Διαιτησίας (την 20η/08/2020).

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ, για τους μήνες υπόλοιπο μισό Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο 2020, κατά την περίοδο της παύσης πρωταθλήματος λόγω πανδημίας, λόγω της εξαιρετικής κατάστασης που δημιουργήθηκε, σύμφωνα με ό,τι έχει εφαρμοστεί διεθνώς αλλά και εφόσον είχε σχεδόν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, με αγωνιστικές να απομένουν μόνο ………. από τις ………., χωρίς να είναι γνωστό αν θα υπήρχαν play-offs και για τους λόγους που αναφέρονται στην ανάλυση του σκεπτικού, την καταβολή άτοκα των μισθών μειωμένοι κατά 30%, ήτοι 900 ευρώ για Μάρτιο 2020, 1800 ευρώ για Απρίλιο και 1800 ευρώ για Μάϊο, σύνολο 4.500 ευρώ μείον 30%, τελικό συνολικό ποσό 3.150 ευρώ άτοκα.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καταβολή εξόδων αεροπορικού εισητηρίου που είχε εκδοθεί την 27 Μαρτίου 2020 στο όνομα του Αιτούντος και το οποίο αναγνωρίζει ο Αποκρινόμενος, ύψους 368,14 ευρώ άτοκα (87,74 ευρώ από Αθήνα - Θεσσαλονίκη συν 280,40 ευρώ από Αθήνα - ……….).

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ, ως προς τα Έξοδα της Διαιτησίας, ήτοι Αμοιβή Διαιτητή ………. ευρώ (………. ευρώ συν 20% κατατεθειμένο παράβολο υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, σύμφωνα με την απόδειξη την 01-10-2020), και Αμοιβή Γραμματέα ………. ευρώ, να καταβληθεί το ήμισυ των εξόδων Διαιτησίας (αμοιβή Διαιτητή / Γραμματέα), ήτοι ποσό ύψους 280 ευρώ άτοκα, λόγω μερικής νίκης και άρα επιμερισμού κατά 50% των εξόδων ανάμεσα στα μέρη.

Η Απόφαση αυτή έχει κρίνει όλες τις απαιτήσεις που τέθηκαν και δεν υπάρχει άλλη απαίτηση να συζητηθεί, επομένως η υπόθεση θεωρείται λήξασα.

Συνολικό ποσό απόφασης: 6.498,14 ευρώ, νομιμότοκα για το ποσό που ορίστηκε στο υπ’ αριθμό 1 (ήτοι 2.700 ευρώ) και άτοκα για το υπόλοιπο ποσό.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.