Skip to main content

Απόφαση 6020/2017 ΕιρΘεσ (Νόμος Κατσέλη)

Divider

Επαναπροσδιορισμός καταβολών Ν. 3869/2010. Διατάσσει καταβολές συνολικού ποσού 6.000,00€ έναντι οφειλών 122.445,00€ για τον πρώτο αιτούντα (κούρεμα 95% περίπου) και μηδενικές καταβολές έναντι οφειλών 118.163,72€ για τη δεύτερη αιτούσα (ολική διαγραφή οφειλών), χωρίς τον ορισμό νέας δικασίμου για επανεξέταση της οικονομικής τους δυνατότητας. Εξαιρεί την κύρια κατοικία της δεύτερης αιτούσας από την εκποίηση.

Με την παρακάτω δικαστική απόφαση υπερχρεωμένων νοικοκυριών επιτεύχθηκε μείωση της οφειλής για τον πρώτο αιτούντα σε ποσοστό 95% περίπου και ολική διαγραφή χρέους για τη δεύτερη αιτούσα με ταυτόχρονη διάσωση της κατοικίας της από τον πλειστηριασμό. Ειδικότερα, το δικηγορικό μας κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη για ένα ζευγάρι. Ο σύζυγος ήταν συνταξιούχος του ΙΚΑ, πρώην εργάτης του ιδιωτικού τομέα, και η σύζυγος μακροχρόνια άνεργη και περιστασιακά απασχολούμενη στον κλάδο του τουρισμού, συνήθως ως καμαριέρα ή καθαρίστρια. Οι οφειλές του συζύγου ανέρχονταν σε 122.445,00€ και της συζύγου σε 118.163,72€ και συνίσταντο σε ληξιπρόθεσμες δόσεις δανείων προς τράπεζες, σε ορισμένα από τα οποία ήταν συνοφειλέτες. Το οικογενειακό τους εισόδημα ήταν 900,00€ περίπου μηνιαίως και προέρχονταν αποκλειστικά από τη σύνταξη του συζύγου. Η σύζυγος δεν ελάμβανε κανένα επίδομα, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε μακροχρόνια ανεργία.

Επί της κύριας αίτησής μας στο Ειρηνοδικείο εκδόθηκε απόφαση, που υπήγαγε τους αιτούντες στο Νόμο Κατσέλη και όρισε μηνιαίες καταβολές 100,00€ συνολικά για το σύζυγο, μηδενικές καταβολές για τη σύζυγο και εξαίρεσε την οικογενειακή κατοικία από τη ρευστοποίηση. Ωστόσο, η απόφαση διέταξε να επανεξεταστεί σε μεταγενέστερη δικάσιμο η διάρκεια της ρύθμισης για την απαλλαγή από τις οφειλές και τη διάσωση της κύριας κατοικίας, καθώς και το ύψος των δόσεων για αμφότερους τους αιτούντες. Επί των εκκρεμών αυτών ζητημάτων αποφάνθηκε εν τέλει το Δικαστήριο με την απόφαση, που παρατίθεται κατωτέρω. Συγκεκριμένα, διατάχθηκε για τον σύζυγο η καταβολή 100,00€ μηνιαίως για πέντε χρόνια (6.000,00€ έναντι συνολικής οφειλής 122.445,00€) και για τη σύζυγο μηδενικές καταβολές για πέντε χρόνια (έναντι συνολικής οφειλής 118.163,72€) με πλήρη απαλλαγή από τις οφειλές τους μετά το τέλος της πενταετίας. Ως εναρκτήριο σημείο της πενταετούς ρύθμισης ορίστηκε ο χρόνος έκδοσης της πρώτης απόφασης. Ταυτόχρονα, οι καταβολές για τη διάσωση της κατοικίας της συζύγου από τον πλειστηριασμό ορίστηκαν στο ποσό των 156,60€ μηνιαίως για 15 χρόνια (180 μήνες). Το ποσό αυτό είναι σχεδόν το ήμισυ από το μίσθωμα, που θα πλήρωνε η οικογένεια, εάν αναγκαζόταν να μισθώσει τη συγκεκριμένη οικία από την ελεύθερη αγορά.

Η ιδιαιτερότητα της απόφασης έγκειται στο γεγονός ότι οι καταβολές για την προστασία της οικογενειακής κατοικίας από το πλειστηριασμό ορίστηκαν να ξεκινήσουν από τον Ιανουάριο του 2018, δηλαδή λίγους μήνες μετά την έκδοση της δεύτερης απόφασης, παράλληλα με την πενταετή ρύθμιση της συζύγου για την απαλλαγή από τις οφειλές, ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος και να προλάβει η σύζυγος, από πλευράς ηλικίας, να διασώσει την κύρια κατοικία της ανταποκρινόμενη στη ρύθμιση.

Θετικότατο ήταν τέλος το γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν διέταξε την επανεξέταση της οικονομικής δυνατότητας των αιτούντων σε μεταγενέστερη δικάσιμο, ώστε να επαναπροσδιορίσει τις μηνιαίες καταβολές τους προς τους δανειστές, θεωρώντας ότι η οικονομική τους κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μεταβληθεί και ιδιαίτερα της συζύγου, λόγω του προβλήματος υγείας, που αντιμετώπιζε, της έλλειψης εργασιακής εμπειρίας και της γενικευμένης ανεργίας.

Πρόκειται αναμφίβολα για μία από τις ευνοϊκότερες αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί για πελάτες μας στα πλαίσια του Νόμου Κατσέλη. Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους στο δικηγορικό μας γραφείο και τους ευχόμαστε να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους στην οικογενειακή τους εστία απαλλαγμένοι πλέον από το άγχος των οφειλών και του πλειστηριασμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν. 3869/2010

Αριθμός 6020/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη .........., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη γραμματέα ..........

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 9η Φεβρουαρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1. .......... και 2. .........., αμφοτέρων κατοίκων Σταυρούπολης Ν. Θεσσαλονίκης, οδός .........., εκ των οποίων ο πρώτος παραστάθηκε μετά και η δεύτερη διά του πληρεξουσίου τους δικηγόρου Αθανάσιου Ρόζου (AM ΔΣΘ 8229).

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........» και το διακριτικό τίτλο «..........», για τις απαιτήσεις της ίδιας και ως διαχειρίστριας εκχωρηθείσας τιτλοποιημένης απαίτησης της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «..........» που εδρεύει .........., που δεν παραστάθηκε, 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........» και το διακριτικό τίτλο «..........» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, για τις απαιτήσεις της ίδιας και α) ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........», που εδρεύει .......... και β) ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........» και το διακριτικό τίτλο «..........», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου .........., 4) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .......... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Εισάγεται προς συζήτηση η υπ' αρ. κατ. 8647/2014 αίτηση των αιτούντων, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αρ. 385/20.1.2016 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, που όρισε μηνιαίες καταβολές ποσού 100€ για τον πρώτο αιτούντα και μηδενικές μηνιαίες καταβολές για τη δεύτερη αιτούσα, κατ' άρθρο 8 §5 Ν. 3869/2010, εξαίρεσε της εκποίησης την κύρια κατοικία της δεύτερης αιτούσας και όρισε δικάσιμο την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, προς επαναπροσδιορισμό των δόσεων της ρύθμισης των οφειλών των αιτούντων που ορίστηκαν με αυτήν και προς ορισμό δόσεων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της δεύτερης αιτούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι πρώτη, δεύτερη και τέταρτη μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες της αίτησης επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αρ. 385/2016 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, που όρισε δικάσιμο για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών των αιτούντων την ως άνω αναφερομένη, δεν παραστάθηκαν κατ' αυτήν, ωστόσο, το Δικαστήριο θα προχωρήσει στη συζήτηση σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, δεδομένου ότι στην περίπτωση της §5 του άρθρ. 8 Ν. 3869/2010, για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτες - πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια.

Με την με υπ' αρ. κατ. 8647/2014 αίτησή τους οι αιτούντες, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς τις πιστώτριές τους, που αναφέρονται στο δικόγραφο τους, ζητούν τη ρύθμιση των χρεών τους, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υπέβαλαν, αφού ληφθούν υπ' όψιν η περιουσιακή της κατάσταση που εκθέτουν αναλυτικά, με σκοπό την κατά ένα μέρος απαλλαγή τους από αυτά, καθώς και την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας, μοναδικής κατοικίας της δεύτερης αιτούσας. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε, ερήμην των πρώτης, τέταρτης και πέμπτης των στην αίτηση αναφερόμενων πιστωτριών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, η υπ' αρ. 385/2016 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, που έκρινε ότι συντρέχουν στα πρόσωπα των αιτούντων οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ρύθμισε τα χρέη τους, λόγω συνδρομής στα πρόσωπά τους εξαιρετικής περίπτωσης, όρισε μηνιαίες καταβολές ποσού 100€ για τον πρώτο αιτούντα και μηδενικές μηνιαίες καταβολές για τη δεύτερη αιτούσα, κατ' άρθρ. 8 §5 Ν. 3869/2010, μέχρι τη δημοσίευση νέας απόφασης προς επαναπροσδιορισμό του ύψους τους, έκρινε δε μη πρόσφορο για εκποίηση το ΙΧΕ αυτοκίνητο του πρώτου αιτούντα. Ταυτόχρονα, κρίνοντας την ως άνω δυσμενή οικονομική κατάσταση των αιτούντων προσωρινή, το Δικαστήριο όρισε νέα συζήτηση για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών αλλά και για τον καθορισμό των δόσεων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της δεύτερης αιτούσας την αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης αυτής.

Από την ανώμοτη κατάθεση του ενώπιον του Δικαστηρίου εξετασθέντα πρώτου αιτούντα, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, καθώς οι διάδικοι δεν πρότειναν και δεν εξέτασαν μάρτυρα, και από τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο πρώτος αιτών λαμβάνει μηνιαία σύνταξη ύψους 882,09€ ενώ η δεύτερη αιτούσα παραμένει άνεργη (βλ. αντίγραφο βιβλιαρίου κατάθεσης σύνταξης, εκτύπωση συναλλασσόμενου ιστοσελίδας ΟΑΕΔ και βεβαίωση ανεργίας). Εργάστηκε η δεύτερη αιτούσα μόνο από 9.8.2016 έως 21.10.2016 σε ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Κέρκυρα, λαμβάνοντας καθαρό ποσό 2.085€ (βλ. βεβαίωση αποδοχών «..........»), εκ του οποίου δαπάνησε ένα μέρος για τα έξοδα διαβίωσής της, το δε υπόλοιπο ποσό θα το δαπανήσει για να υποβληθεί σε ολική θυροειδοεκτομή (βλ πληροφοριακό σημείωμα ..........). Το φορολογικό έτος 2015 ο πρώτος αιτών εσόδευσε συνολικό ποσό 11.316,23€ και η δεύτερη αιτούσα είχε μηδενικό εισόδημα (βλ Ε1 και πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου της Ε' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης).

Περαιτέρω, όπως δέχθηκε η ως άνω απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, ο πρώτος αιτών οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα: 1) Στην πρώτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια: α) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 1.733,30€, β) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 1.516,66€, 2) Στη δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια: α) από σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 20.606,53€, β) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 4,43€, 3) Στην τρίτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια: α) από σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 5.181,32€, β) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 1.170,30€ γ) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 7.349,24€, δ) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 8.214,37€, ε) από σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 14.331,85€, στ) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 11.162,65€, ζ) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 594,64€, η) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 8.134,58€, θ) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 8.990,53€. 4) Στην τέταρτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια: α) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 5.041,27€, β) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 8.934,89€, γ) από σύμβαση στεγαστικού δανείου στο οποίο ενέχεται ως εγγυητής, ποσό 19.478,42€. Συνολικά ο πρώτος αιτών οφείλει στις πιστώτριές του ποσό 122.445€.

Περαιτέρω, η δεύτερη αιτούσα οφείλει στις πιστώτριές της, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα: 1) Στη δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια α) από σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 22.654,59€, β) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 2.761,07€, γ) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 6.981,86€ και 2) Στην τέταρτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια οφείλει α) από σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 1.763,60€, β) από σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσό 19.478,42€, γ) από σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσό 64.524,18€ (οι υπό στοιχεία β' και γ' οφειλές είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης επί της κύριας κατοικίας της δεύτερης αιτούσας). Οφείλει δηλαδή συνολικά η δεύτερη αιτούσα σε όλες τις πιστώτριές της ποσό 118.163,72€.

Εξ όλων των ανωτέρω αποδείχθηκε πως ο πρώτος αιτών δύναται να εξακολουθήσει να καταβάλλει το ποσό που ορίσθηκε δια της άνω απόφασης, ήτοι 100€ μηνιαίως, και για το λοιπό διάστημα της ρύθμισης, που ορίζεται σε πέντε έτη, έχει εκκινήσει από την έκδοση της άνω απόφασης και θα λήξει με την πάροδο πέντε ετών από τότε. Επισημαίνεται πως η μη καταβολή από τον αιτούντα του συνόλου των μηνιαίων δόσεων που ορίσθηκαν με την έκδοση της άνω Απόφασης του Δικαστηρίου τούτου δεν ασκεί έννομη επιρροή ως προς τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος των καταβολών από το Δικαστήριο τούτο, δεδομένου ότι, ακόμα και αν δεν ορίστηκε ρητά η ημέρα έναρξης των μηνιαίων καταβολών δια της άνω απόφασης, η διάταξη του άρθρ. 8 §6 Ν. 3869/2010 ορίζει πως η απόφαση που ορίζει μηνιαίες καταβολές είναι αμέσως εκτελεστή και συνεπώς ο πρώτος αιτών όφειλε να συμμορφωθεί άμεσα με αυτή. Εναπόκειται, ωστόσο, στις τυχόν θιγόμενες μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες, εφόσον οι καταβολές από την έκδοση της υπ' αρ. 385/2016 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου δεν ήταν οι προσήκουσες, να ασκήσουν το δικαίωμά τους εκ του άρθρου 11 §2 Ν. 3869/2010 και να ζητήσουν την έκπτωση των αιτούντων από τη ρύθμιση. Οι μηνιαίες αυτές δόσεις θα ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου 2017 και θα καταβάλλονται συμμέτρως στις οφειλές του αιτούντα. Μετά την εν μέρει ικανοποίηση των οφειλών του, τα υπόλοιπα αυτών δεν θα εξοφληθούν διότι δεν μπορεί να επιβληθεί εκ του νόμου άλλη υποχρέωση στον αιτούντα.

Ως προς δε τη δεύτερη αιτούσα, η μακρόχρονη ανεργία της, η έλλειψη εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή και η έλλειψη επαγγελματικών προσόντων καθιστούν αδύνατη την καταβολή εκ μέρους της οιασδήποτε μηνιαίας δόσης, χωρίς να διακινδυνεύσει σοβαρά η διαβίωσή της. Λαμβανομένων υπ' όψιν όλων των προαναφερομένων, και καθώς η δυσχερής οικονομική κατάσταση της δεύτερης αιτούσας δεν κρίνεται προσωρινή, διότι λόγω του προβλήματος υγείας της, της έλλειψης εργασιακής εμπειρίας και της γενικευμένης ανεργίας κρίνεται εξαιρετικά απίθανο να ανεύρει σταθερή εργασία, το Δικαστήριο κρίνει πως στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 §5 Ν. 3869/2010 πρέπει να ορισθούν μηδενικές καταβολές προς την πιστώτρια μέχρι το τέλος της πενταετίας που εκκίνησε με την έκδοση της ως άνω απόφασης. Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί, ως προς τη δεύτερη αιτούσα, με τη ρύθμιση του άρθρου 9 του Νόμου αυτού, καθώς για την διάσωση της κύριας κατοικίας της, ήτοι ενός αυτοτελούς και διαιρεμένου διαμερίσματος του τρίτου ορόφου της υπό στοιχείο Β' οικοδομής κείμενης στην οδό .......... στη Σταυρούπολη Ν. Θεσσαλονίκης, εμβαδού καθαρού 57,20τ.μ. και μικτού 72,15τ.μ., αποτελούμενου από δύο δωμάτια, σαλόνι με συνεχόμενη κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, στο οποίο αντιστοιχεί ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και των λοιπών κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της οικοδομής 2,45%, το οποίο απέκτησε η δεύτερη αιτούσα δυνάμει του υπ' αρ. .......... συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης .........., νομίμως μεταγεγραμμένου, αντικειμενικής αξίας 35.235,20€, όπως δέχθηκε η υπ' αρ. 385/2016 απόφαση, η αιτούσα πρέπει να καταβάλει το 80% αυτής, ήτοι ποσό 28.188,16€ (35.235,20€ Χ 80%). Πρέπει, κατά συνέπεια, να ορισθούν καταβολές κατ' άρθρο 9 §2 Ν 3869/2010 για την διάσωση της κύριας κατοικίας της δεύτερης αιτούσας, από τις οποίες θα ικανοποιηθεί κατ' αρχάς προνομιακά η απαίτηση της τέταρτης μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας από την υπ' αρ. .......... σύμβαση στεγαστικού δανείου, για την οποία έχει εγγραφεί πρώτη προσημείωση υποθήκης δυνάμει της υπ' αρ. 41663/2005 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης - διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (μερική ικανοποίηση). Η αποπληρωμή του ποσού της οφειλής από τη δεύτερη αιτούσα προς την πιστώτρια αυτή θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η καταβολή του θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2018, ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε δεκαπέντε έτη (15) έτη, ήτοι σε 180 μηνιαίες δόσεις, ύψους 156,60€ η κάθε μία, λαμβανομένων υπ' όψιν της διάρκειας του δανείου της αιτούσας, της ηλικίας της και του συνόλου των χρεών της. Μετά την εν μέρει ικανοποίηση της οφειλής αυτής, το υπόλοιπο αυτής και οι λοιπές οφειλές της δεν θα εξοφληθούν διότι δεν μπορεί να επιβληθεί εκ του νόμου άλλη υποχρέωση στην αιτούσα. Κατόπιν τούτων η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσία και να ρυθμιστούν οι οφειλές αμφοτέρων των αιτούντων σύμφωνα με το διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 §6 Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των πρώτης, δεύτερης και τέταρτης μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την υπ' αρ. κατ. 8647/2014 αίτηση ως προς αμφότερους τους αιτούντες.

Ρυθμίζει το χρέος του πρώτου αιτούντα προς τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες με μηνιαίες καταβολές ποσού εκατό ευρώ (100€), από την 1.8.2017 και μέχρι το πέρας της πενταετούς ρύθμισης που εκκίνησε με την έκδοση της υπ' αρ. 385/2016 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, καταβαλλόμενες εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, συμμέτρως στις οφειλές του πρώτου αιτούντα προς όλες τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες.

Ρυθμίζει το χρέος της δεύτερης αιτούσας προς τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες με μηδενικές μηνιαίες καταβολές μέχρι το πέρας της πενταετούς ρύθμισης που εκκίνησε με την έκδοση της υπ' αρ. 385/2016 Απόφασης του Δικαστηρίου τούτου.

Επιβάλλει στη δεύτερη αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, ήτοι ενός αυτοτελούς και διαιρεμένου διαμερίσματος του τρίτου ορόφου της υπό στοιχείο Β' οικοδομής κείμενης στην οδό .......... στη Σταυρούπολη Ν. Θεσσαλονίκης, εμβαδού καθαρού 57,20τ.μ. και μικτού 72,15τ.μ., στο οποίο αντιστοιχεί ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και των λοιπών κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της οικοδομής 2,45%, το οποίο απέκτησε δυνάμει του υπ' αρ. .......... συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης .........., νομίμως μεταγεγραμμένου, το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών (28.188,16€), επί δεκαπέντε [15] έτη, ήτοι σε 180 μηνιαίες δόσεις, ποσού εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (156,60€) η κάθε μία, καταβαλλόμενες εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, κατ' άρθρ. 9 §2 Ν. 3869/2010, στην τέταρτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια για την προνομιακή ικανοποίηση της οφειλής από την υπ' αρ. .......... σύμβαση στεγαστικού δανείου. Η καταβολή των δόσεων αυτών ορίζεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2018 και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 21 Ιουλίου 2017, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.