Απόφαση 26226/2012 Μον Πρωτ Θεσ (Προσημείωση)

Divider

Ασφαλιστικά μέτρα. Απορρίπτει την αίτηση τράπεζας για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητη περιουσία του οφειλέτη και συντηρητική κατάσχεση αυτής, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο πελάτης μας (ελεύθερος επαγγελματίας) παρουσίαζε αδυναμία ανταπόκρισης στις δανειακές του υποχρεώσεις προς την τράπεζα. Για το σκοπό αυτό η τράπεζα κατέθεσε αίτηση προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης στην ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη με παράλληλο αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής απαγόρευσης κάθε μεταβολής στην νομική και πραγματική κατάσταση κάθε ακινήτου. Το γραφείο μας εκπροσώπησε με επιτυχία τον οφειλέτη τόσο κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, η οποία απορρίφθηκε, όσο και κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία απορρίφθηκε επίσης, επειδή δεν πιθανολογήθηκε από το Δικαστήριο υφιστάμενος επικείμενος κίνδυνος μεταβίβασης της περιουσίας του.

 Αριθμός απόφασης 26226/2012

Αριθμός κατάθεσης κλήσης 15361/15-5-2012

Αριθμός κατάθεσης αίτησης 43999/14-11-2011

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή .........., Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης, σύμφωνα με το νόμο 3327/2005 και χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 1η Οκτωβρίου 2012, για να δικάσει την με αριθ. καταθ. 43999/14-11-2011 αίτηση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ..........), η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της .........., η οποία κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ : 1) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «..........», η οποία εδρεύει στη Ν. Αγχίαλο Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) του .........., κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός .......... αριθ. .........., περιοχή Περαία), 3) της .........., κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός .......... αριθ. .........., περιοχή Περαία), οι οποίοι παραστάθηκαν η μεν 1η και 3η δια και ο 2ος μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Αθανασίου Ρόζου (ΑΜ Δ.Σ.Θ. 8229), ο οποίος κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

Η αιτούσα, ζητεί να γίνει δεκτή η από 14-11-2011 αίτησή της, που κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό, με αριθ. καταθ. 43999/14-11-2011 και προσδιορίστηκε η συζήτησή της για τη δικάσιμο της 15ης-2-2012 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο της 4ης-5-2012, οπότε και ματαιώθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. Με την με αριθ. καταθ. 15361/15-5-2012 κλήση της αιτούσας επαναφέρεται προς συζήτηση η ως άνω αίτηση και ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τι διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτοί αυτοί και όσα αναφέρουν στα έγγραφα σημειώματα τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα με την με αριθ. καταθ. 15361/15-5-2012 κλήση της αιτούσας επαναφέρεται προς συζήτηση η με αριθ. καταθ. 43999/14-11-2011 αίτησή της, η συζήτηση της οποίας αρχικά προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 15ης-2-2012 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο της 4ης-5-2012, οπότε και ματαιώθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 682 παρ. 1 του ΚΠολΔ, απαραίτητη, εκτός των άλλων προϋπόθεση για τη λήψη κάθε ασφαλιστικού μέτρου και συνεπώς και για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, ως κατ' ιδίαν ασφαλιστικό μέτρο, είναι η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης ή επικείμενου κινδύνου, εξαιτίας των οποίων επιβάλλεται για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης να ληφθούν τα κατάλληλα συντηρητικά ή ρυθμιστικά μέσα προσωρινής προστασίας (βλ. ΜΠρΑΘ 3066/99 Δ, 1999, 521, ΜΠρΑΘ 5217/99 Δ 1999, 759, ΜΠρΑΘ 12504/99 ΕΕμπΔ 1999, 406, ΜΠρΑΘ 22493/94 Δνη 37, 707, ΜΠρΧαλκ 686/91 Δίκη 23, 262 ). Απαιτώντας ο νόμος επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση εννοεί προδήλως την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης έκτακτης δικαστικής προστασίας του διαδίκου, που δικαιολογείται από τη συνδρομή παρόντων πραγματικών περιστατικών κάποιου συγκεκριμένου κινδύνου ματαίωσης της απαίτησης ή επείγουσας περίπτωσης της παρούσας στιγμής, η οποία είναι πιεστική και ανεπίδεκτη αναβολής και απαιτεί άμεση ρύθμιση, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανεπανόρθωτων ή δύσκολα αναστρέψιμων καταστάσεων (βλ. ΜΠρΑΘ 3066/99 Δ 30, 521, ΜΠρΑΘ 31965/95 ΑρχΝ 48, 690, ΜΠρΑΘ 22493/94 Δνη 37, 707, ΜΠρΑΘ 8650/91 ΝοΒ 1992, 304, ΜΠρΑΘ 18488/87 ΝοΒ 30, 1254), επείγουσα δε περίπτωση υφίσταται, όταν η ρυθμιστέα σχέση απαιτείται να ρυθμιστεί επειγόντως με δικαστική παρέμβαση, λόγω της ανάγκης για την γρήγορη απόλαυση του ασφαλιστέου ουσιαστικού δικαιώματος από μέρος του δικαιούχου, έτσι ώστε ενόψει και της βραδύτητας της οριστικής επίλυσης της διαφοράς, να μην προξενηθεί ουσιώδης και αναπότρεπτος κίνδυνος και υπάρχει όταν η βλάβη, που απειλείται απ' αυτόν, είναι πολύ κοντά και επικρέμαται στο πράγμα ή τους διαδίκους (βλ. ΜΠρΠειρ 232/95 Δίκη 26, 595, ΜΠρΑΘ 8650/91 ΑρχΝ 43, 363, ΜΠρΑΘ 14720/89 Δίκη 21, 155, ΜΠρΚ 349/88 Δνη 31, 616).

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα εταιρία, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε κάθε ακίνητη περιουσία των καθ' ων, καθώς και η επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σε κάθε περιουσιακό στοιχείο των καθ' ων η αίτηση μέχρι του ποσού των 40.000,00 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή της που αναφέρεται στην αίτηση, η οποία ανέρχεται σε 30.404,04 ευρώ περίπου και η οποία κινδυνεύει να μην ικανοποιηθεί λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής τους κατάστασης. Η αίτηση παραδεκτά και αρμόδια κατά τόπο και καθ' ύλη φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου τούτου (άρθρο 22, 683, 684 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στα άρθρα 1274 ΑΚ, 706 και 707 επ. ΚπολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα .......... και την εξέταση του διαδίκου .......... στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου, τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκόμισαν, τους ισχυρισμούς των πληρεξουσίων δικηγόρων τους που ανέπτυξαν προφορικά κατά τη συζήτηση της αίτησης και με τα έγγραφα σημειώματά τους που κατέθεσαν και γενικά από όλη τη διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα εξής: Η τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «..........» κατήρτισε την με αριθ. .......... σύμβαση πιστώσεως (ανοιχτού) αλληλόχρεου λογαριασμού, μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ, με την πρώτη των καθ' ων, ενώ οι δεύτερος και τρίτη των καθ' ων εγγυήθηκαν για την πληρωμή του καταλοίπου του ως άνω λογαριασμού. Στις 14-11-2011 ο ως άνω λογαριασμός εμφάνιζε συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο ποσό ανερχόμενο σε 30.404,04 ευρώ. Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της αιτούσας κατά την κατάθεση της αίτησης ανέρχονταν στο ποσό των 777,37 ευρώ. Από ουδέν αποδεικτικό στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι υφίσταται επικείμενος κίνδυνος οι καθ' ων να απαλλοτριώσουν ακίνητη περιουσία τους και σε καμία κίνηση αποξένωσης από τα περιουσιακά στοιχεία τους δεν προέβησαν τούτοι, αντίθετα μάλιστα πιθανολογήθηκε ότι εξόφλησαν μέρος της οφειλής κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2012. Περαιτέρω, η αιτούσα δεν επικαλείται οποιοδήποτε πραγματικό γεγονός από το οποίο να πιθανολογείται σκοπός των καθ' ων περί απαλλοτρίωσης των περιουσιακών τους στοιχείων, αλλά ούτε και πιθανολογήθηκε ότι έχουν οφειλές προς τρίτους, οι οποίες να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ώστε από τον αποδεικτικό έλεγχο των παραγωγικών γεγονότων του προστατευτέου δικαιώματος να σχηματιστεί δικανική κρίση περί της ανάγκης προστασίας αυτού. Ενόψει των παραπάνω, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση και να καταδικασθεί η αιτούσα, λόγω της ήττας της, στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των καθ' ων (άρθρο 176 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των καθ' ων, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 9 Νοεμβρίου 2012 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία της Γραμματέα ..........

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.

Ρόζου και Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο

Εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούμε στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και στην Αθήνα. Η υπηρεσία Συναινετικού Διαζυγίου παρέχεται πανελλαδικά.