Skip to main content
Δραστηριότητα

Ανωνυμοποιημένες Αποφάσεις που Εκδόθηκαν από Δικαστήρια και Άλλες Αρχές σε Υποθέσεις που Χειριστήκαμε

Απόφαση 3027/2023 ΜΠρΘεσ (Αλλοδαπό Δεδικασμένο)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Εκούσια Δικαιοδοσία
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Αναγνώριση Δεδικασμένου Αλλοδαπής Απόφασης. Απόφαση Διαζυγίου που εκδόθηκε στο εξωτερικό. Η αναγνώριση του δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 323 και 905 του ΚΠολΔ στην περίπτωση έλλειψης διμερούς ή πολυμερούς σύμβασης μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους στο οποίο ανήκει το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, διαφορετικά ισχύουν οι ρυθμίσεις της διμερούς ή πολυμερούς συμβάσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού 2201/2003, αποφάσεις διαζυγίου που εκδίδονται σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ αναγνωρίζονται στα υπόλοιπα κράτη-μέλη χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία, γεγονός, όμως, το οποίο δεν αποκλείει το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να ζητήσει την έκδοση απόφασης για την αναγνώριση. Δέχεται την αίτηση.

Στην παρακάτω υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα το δεδικασμένο αλλοδαπής δικαστικής απόφασης διαζυγίου. Ειδικότερα, ο γάμος του εντολέα μας με τη σύζυγό του ήταν πολιτικός και τελέστηκε στην Ελλάδα. Η δικαστική απόφαση λύσης του γάμου τους εκδόθηκε από Δικαστήριο της Αυστρίας. Εντούτοις, επειδή η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε το 1988, δεν μπορούσε να τύχει εφαρμογής ο Κανονισμός 2201/2003, κατά τον οποίο αποφάσεις διαζυγίου που εκδίδονται σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ αναγνωρίζονται στα υπόλοιπα κράτη-μέλη χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Ως εκ τούτου η υποβολή αίτησης για την αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής απόφασης ήταν μονόδρομος.

Προσωρινή Διαταγή 23.01.2023 ΜΠρΘεσ (Επιμέλεια)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Αποκλειστική Επιμέλεια Ανηλίκου Τέκνου στον Πατέρα, Απαγόρευση Μετοίκησης Ανηλίκου Τέκνου και Καθορισμός του Τόπου Διαμονής του.

Την υπόθεση χειρίστηκαν ο επικεφαλής δικηγόρος του γραφείου μας, Αθανάσιος Ρόζου, πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντα και παριστάμενος μετά αυτού στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής και η δικηγόρος, συνεργάτης του γραφείου μας, Ελισάβετ Κοκωνίδου.

Το Δικαστήριο δικαίωσε τον εντολέα μας, πατέρα ανηλίκου θήλεος τέκνου, ηλικίας 15 μηνών, για λογαριασμό του οποίου ασκήσαμε κατά της μητέρας αίτηση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (κατά τη Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), σωρεύοντας αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής με την οποία αιτηθήκαμε:

Απόφαση 9515/2022 ΜΠρΘεσ (Συνεπιμέλεια)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Αγωγή Επιμέλειας – Διατροφής, Επικοινωνίας Ανήλικου Τέκνου. Συνεκδίκαση με αγωγή Επιμέλειας και Επικοινωνίας. Δέχεται εν μέρει αγωγές. Προσδιορισμός έννοιας «συμφέρον τέκνου». Προσδιορισμός του ύψους της διατροφής. Η σχετική υποχρέωση βαρύνει τους γονείς ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Επικοινωνία. Νομιμοποίηση.

Το Δικαστήριο δικαίωσε την εντολέα μας, μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, για λογαριασμό της οποίας ασκήσαμε αγωγή κατά του πατέρα με αιτήματα: α) να της ανατεθεί η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του τέκνου, β) να υποχρεωθεί ο πατέρας να της καταβάλει για τη συμμετοχή του στη διατροφή του τέκνου τους το ποσό των 675,00€ μηνιαίως και γ) να καθοριστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με το τέκνο.

Απόφαση 4774/2022 ΜΠρΘεσ (Συνεπιμέλεια)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Αγωγή Επιμέλειας, Διατροφής, Επικοινωνίας και Αλλαγής Τόπου Διαμονής Ανήλικου Τέκνου, γεννηθέντος εκτός γάμου. Συνεκδίκαση με αγωγή Ανάθεσης Γονικής Μέριμνας και Επικοινωνίας. Συνεπιμέλεια. Δέχεται εν μέρει τις αγωγές. Προσδιορισμός έννοιας «συμφέρον τέκνου». Προσδιορισμός του ύψους της διατροφής. Η σχετική υποχρέωση βαρύνει τους γονείς ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Επικοινωνία (νομιμοποίηση): Ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου δε νομιμοποιείται να ζητήσει να ρυθμιστεί η επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια και δε διαμένει με αυτό.

Με την κατωτέρω δικαστική απόφαση που εκδόθηκε σε υπόθεση εντολέα μας, μεταξύ άλλων, ανατέθηκε η γονική μέριμνα, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας (συνεπιμέλεια) του ανήλικου τέκνου από κοινού στους γονείς του και προσδιορίστηκε ως τόπος κατοικίας του η οικία της μητέρας στη Θεσσαλονίκη. Παρά τη συνεπιμέλεια, δε θα αλλάξει η καθημερινότητα του τέκνου, το οποίο θα συνεχίσει να διαμένει με τη μητέρα του στην οικία της. Το αίτημα του πατέρα για εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες των γονέων απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Ο πατέρας θα επικοινωνεί με το τέκνο στις ορισθείσες από το Δικαστήριο ημέρες και ώρες.

Απόφαση 586/2022 ΜΠρΘεσ (Διατροφή Ανηλίκου)

Εκδούσα Αρχή: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Διαδικασία: Ειδική Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών
Παραστάς Δικηγόρος: Αθανάσιος Ρόζου

Αγωγή ανάθεσης της επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας ανήλικου τέκνου, επί διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως των γονέων. Προσδιορισμός του ύψους της διατροφής. Η σχετική υποχρέωση βαρύνει τους γονείς ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Ως «δυνάμεις» λογίζονται οι εν γένει οικονομικές δυνατότητες, τις οποίες, κατά τις αρχές της καλής πίστης διαθέτει ή είναι σε θέση να αναπτύξει ή να ποριστεί ο κάθε γονέας, με την κατάλληλη αξιοποίηση της περιουσίας του και της εκάστοτε δυνατότητός του για εργασία. Ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων μπορεί να συνυπολογίσει κάθε διάθεση χρημάτων για τις ανάγκες τους καθώς και άλλες παροχές σε είδος, οι οποίες απορρέουν από τη συνοίκηση. Επικοινωνία. Νομιμοποίηση. Ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου δε νομιμοποιείται να ζητήσει να ρυθμιστεί η επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια και δε διαμένει με αυτό.

Οι γονείς υποχρεούνται να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους. Η υποχρέωση αυτή, που είναι κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους, υφίσταται σε κάθε περίπτωση, δηλαδή είτε στο πλαίσιο της συμβίωσης του γάμου, είτε σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης είτε σε περίπτωση διαζυγίου. Το ύψος της διατροφής του τέκνου καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες της ζωής του. Ειδικότερα, αρχικά λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα των γονέων και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι ανάγκες του τέκνου. Επισημαίνεται εντούτοις ότι τα Δικαστήρια δεν ικανοποιούν παράλογες αξιώσεις.