Φόρμα Συναινετικού Διαζυγίου

Φόρμα Συναινετικού Διαζυγίου

Βήμα 1 από 4

Υπολογισμός κόστους συναινετικού διαζυγίου σύμφωνα με την περίπτωσή σας

Συμπληρώστε τη φόρμα και λάβετε στο email σας χωρίς επιβάρυνση μία εξειδικευμένη πρόταση με εκτίμηση του κόστους για τη λύση του γάμου σας με συναινετικό διαζύγιο.

Η διαδικασία θα διεκπεραιωθεί από δικηγόρους, έναν για το κάθε σύζυγο, και συμβολαιογράφο συνεργαζόμενους με το δικηγορικό μας γραφείο.

Για τη συναινετική λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα πατώντας εδώ.

Η συμπλήρωση των στοιχείων με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Όνομα(*)
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας.

Επώνυμο(*)
Παρακαλούμε εισάγετε το επώνυμό σας.

Χώρα(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα διαμονής σας.

Πόλη / Κοινότητα(*)
Παρακαλούμε εισάγετε την πόλη ή την κοινότητα της διαμονής σας.

Email(*)
Παρακαλούμε εισάγετε το email σας.

Επανεισαγωγή Εmail(*)
Το email, που εισάγατε στο πεδίο "Επανεισαγωγή Email", δεν είναι ίδιο με το email, που εισάγατε στο πεδίο ""Email".

Στοιχεία Γάμου

Είδος Γάμου(*)

Παρακαλούμε επιλέξτε τον τύπο του γάμου σας.

Ημερομηνία Πολιτικού Γάμου(*)

Παρακαλούμε επιλέξτε την ημερομηνία του πολιτικού σας γάμου.

Ημερομηνία Θρησκευτικού Γάμου(*)

Παρακαλούμε επιλέξτε την ημερομηνία του θρησκευτικού σας γάμου.

Δήμος Τέλεσης Πολιτικού Γάμου(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε το Δήμο στον οποίο τελέστηκε ο πολιτικός σας γάμος.

Δήμος Τέλεσης Θρησκευτικού Γάμου(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε το Δήμο στον οποίο τελέστηκε ο πολιτικός σας γάμος.

Ανήλικα Τέκνα από το Γάμο(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε, εάν αποκτήθηκαν τέκνα κατά τη διάρκεια του γάμου, που αυτή τη στιγμή είναι ανήλικα.

Επιλέξτε, εάν αποκτήθηκαν τέκνα κατά τη διάρκεια του γάμου, που αυτή τη στιγμή είναι ανήλικα.

Φύλα & Ηλικίες Ανηλίκων Τέκνων(*)
Παρακαλούμε αναγράψτε τα φύλα και τις τρέχουσες ηλικίες των ανηλίκων τέκνων σας.

Παράδειγμα: αγόρι 10 ετών, κορίτσι 8 ετών, κορίτσι 12 ετών

Συμφωνία Διατροφής, Επιμέλειας & Επικοινωνίας(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε, εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συζύγων ως προς τη διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία με τα τέκνα.

Επιλέξτε, εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συζύγων ως προς τη διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα.

Η συμφωνία των συζύγων για τη διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου.

Περιουσιακές Διαφορές(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε, εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συζύγων για περιουσιακά στοιχεία, που αποκτήθηκαν κατά το γάμο.

Επιλέξτε, εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συζύγων για περιουσιακά στοιχεία, που αποκτήθηκαν κατά το γάμο.

Οι διαφορές για περιουσιακά στοιχεία, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου, μπορούν να διευθετηθούν και μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είτε συναινετικά είτε δικαστικά κατ' αντιδικία με την άσκηση της αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα. Η προθεσμία για την άσκηση της σχετικής αγωγής είναι διετής και αρχίζει είτε από τη λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο είτε από τη συμπλήρωση τριετούς διάστασης των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου. Συνεπώς, ο γάμος μπορεί να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο, ακόμη και αν υπάρχουν περιουσιακές διαφορές των συζύγων.

Στοιχεία Συζύγων

Χώρα Κατοικίας του Συζύγου(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα κατοικίας του συζύγου.

Χώρα Κατοικίας της Συζύγου(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα κατοικίας της συζύγου.

Δήμος Κατοικίας του Συζύγου(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε το Δήμο σημερινής κατοικίας του συζύγου.

Δήμος Κατοικίας της Συζύγου(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε το Δήμο σημερινής κατοικίας της συζύγου.

Χώρα Ιθαγένειας του Συζύγου(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα ιθαγένειας (εθνικότητας) του συζύγου.

Χώρα Ιθαγένειας της Συζύγου(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα ιθαγένειας (εθνικότητας) της συζύγου.

Έτος Γέννησης του Συζύγου(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε το έτος γέννησης του συζύγου.

Έτος Γέννησης της Συζύγου(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε το έτος γέννησης της συζύγου.

Επιβεβαίωση & Υποβολή Φόρμας

Διεκπεραίωση Διαδικασίας εξ ολοκλήρου από δικηγόρους(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε, εάν επιθυμείτε τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συναινετικού διαζυγίου αποκλειστικά από δικηγόρους.

Όλη η διαδικασία λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο μπορεί να διεκπεραιωθεί αποκλειστικά από δικηγόρους χωρίς την συμμετοχή και ταλαιπωρία των συζύγων, με τη χορήγηση της σχετικής εντολής με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς τους δικηγόρους. Με τον τρόπο αυτό οι σύζυγοι δεν θα έχουν καμία προσωπική επαφή κατά τη διαδικασία. Το κόστος για κάθε τέτοιο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ανέρχεται για κάθε σύζυγο από 60€ - 80,€ περίπου, αναλόγως των σελίδων του. Τη διεκπεραίωση της διαδικασίας από δικηγόρο μπορεί να επιλέξει και ένας μόνο από τους συζύγους.

Πρόσθετες Πληροφορίες
Παρακαλούμε εισάγετε το κείμενο το μηνύματός σας.

Εάν το θεωρείτε απαραίτητο, εισάγετε και άλλες πληροφορίες σχετικά με το γάμο σας και τη λύση του στο πεδίο.

Τηλεφωνική Επικοινωνία(*)
Παρακαλούμε απαντήστε, εάν μας επιτρέπετε να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο, προκειμένου να ζητήσουμε πιθανές διευκρινίσεις για τη λύση του γάμου σας.

Επιλέξτε, εάν μας επιτρέπετε να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο, προκειμένου να ζητήσουμε πιθανές διευκρινίσεις για τη λύση του γάμου σας. Η επικοινωνία θα γίνει σε ώρες, που θα επιλέξετε.

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

Ώρες Επικοινωνίας(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε τις ώρες, κατά τις οποίες μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά.

Πολιτική Απορρήτου
Invalid Input

(*)
Πρέπει να αποδεχθείτε την πολιτική απορρήτου του δικηγορικού μας γραφείου για να μπορέσετε να υποβάλετε τη φόρμα. Για το σκοπό αυτό, κατεβάστε μέχρι κάτω τη γραμμή κύλισης του πλαισίου της πολιτικής απορρήτου, για να βεβαιωθούμε ότι τη διαβάσατε και κατόπιν κάνετε κλικ στο κουτάκι αποδοχής.

Για να μπορέσετε να κάνετε κλικ στο κουτάκι αποδοχής θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε κάτω τη γραμμή κύλισης του πλαισίου της Πολιτικής Απορρήτου, ώστε να αποδεικνύεται ότι τη διαβάσατε.

Αριθμός ασφαλείας(*)
Αριθμός ασφαλείας
Ανανέωση Αριθμού Ασφαλείας Δεν εισάγατε τον αριθμό της εικόνας στο πεδίο, είτε ο αριθμός που εισάγατε δεν είναι σωστός.

Παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό που βλέπετε στην εικόνα στο πεδίο "Αριθμός ασφαλείας".

Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Ρόζου & Συνεργατών

Πολυτεχνείου 39, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη

Εξυπηρετούμε και στην Αθήνα!

Τηλέφωνο: 2310280874

Κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook θα είστε πάντα ενημερωμένος για τα νέα άρθρα που δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας. Δεν κάνουμε κατάχρηση και spam με τις ενημερώσεις μας και μπορείτε να κάνετε unlike ανά πάσα στιγμή. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να γίνετε τακτικός επισκέπτης και πελάτης μας.