Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Δικαστικές αποφάσεις
We speak english - Мы говорим на русском

Απλά Νομικά

Ν. 3869/2010: Οι ενστάσεις των τραπεζών στο δικαστήριο

Γράφτηκε από τον/την Θάνος Ρόζου στις .

Ένας δικηγόρος με κοστούμι σου φωνάζει με παρατεταμένο τον δείκτη της παλάμης του.

Οι τράπεζες με την απόφαση υπαγωγής του δανειολήπτη στο Ν. 3869/2010 υποχρεώνονται συνήθως σε μεγάλο κούρεμα της απαίτησής τους. Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τη ζημία που θα υποστούν, επικαλούνται στο Δικαστήριο μία σειρά από ενστάσεις, με τις οποίες επιδιώκουν την απόρριψη της αίτησης. Οι ενστάσεις αυτές προτείνουν την έλλειψη άλλοτε των τυπικών και άλλοτε των ουσιαστικών προϋποθέσεων, που πρέπει να συντρέχουν για υπαχθεί ο οφειλέτης στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ειδικότερα, οι συνηθέστερες από τις ενστάσεις αυτές είναι οι κάτωθι: 

Ν. 3869/2010: Η προστασία της μοναδικής κατοικίας κατά τη διάρκεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Γράφτηκε από τον/την Θάνος Ρόζου στις .

Δύο χέρια κρατούν μία μονοκατοικία σε μινιατούρα προστατεύοντάς την

Ο σκοπός του νομοθέτη κατά τον ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι να προστατεύεται η μοναδική κατοικία του οφειλέτη κατ' αρχήν προσωρινά, από τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης στο Δικαστήριο για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές, μέχρι και την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης αυτής, αλλά και οριστικά, εφόσον γίνει η αίτηση δεκτή, με διακανονισμό των οφειλών του για χρονικό διάστημα που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και σε είκοσι έτη. 

Εντούτοις, σημαντική παράλειψη του νόμου συνιστά η απουσία πρόβλεψης για την προστασία της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, η οποία αρχίζει με την εγχείριση στην δανείστρια τράπεζα της αίτησης για χορήγηση αναλυτικής κατάστασης οφειλών και τελειώνει με την κατάθεση και επίδοση της αίτησης για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές στο Ειρηνοδικείο.

Η οικογενειακή στέγη (Η προστασία της οικογενειακής στέγης κατά τη διάσταση των συζύγων, μετά το διαζύγιο και μετά το θάνατο του συζύγου - δικαιούχου)

Γράφτηκε από τον/την Θάνος Ρόζου στις .

Μία οικογένεια αποτελούμενη από 2 γονείς και 2 ανήλικα τέκνα προστατεύονται από την βροχή κάτω από την οικογενειακή στέγη.

Οικογενειακή στέγη είναι το ακίνητο (μονοκατοικία, διαμέρισμα ή άλλος ανάλογος χώρος) που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των συζύγων ανεξάρτητα από το αν ανήκει στον ένα ή και στους δύο συζύγους ή σε τρίτο. Ως κύρια διαμονή νοείται ο πραγματικός χώρος στον οποίο οι σύζυγοι αναπτύσσουν την κοινή συζυγική τους δραστηριότητα ανεξάρτητα από την έννομη σχέση που τους συνδέει με το ακίνητο. Η οικογενειακή στέγη διαρκεί από τη σύναψη του γάμου μέχρι τη λύση του και προσδιορίζεται κατά τη συμβίωση από τους ίδιους τους συζύγους στο πλαίσιο των άρθρων 1386 και 1387 του ΑΚ (Αστικού Κώδικα).

Η δωρεά

Γράφτηκε από τον/την Θάνος Ρόζου στις .

Δωρεά: Ένα χέρι προσφέρει μερικά νομίσματα σε ένα άλλο χέρι

Σύμφωνα με το άρθρο 496 του Αστικού Κώδικα «η παροχή σε κάποιον ενός περιουσιακού αντικειμένου αποτελεί δωρεά, εάν γίνεται κατά τη συμφωνία των μερών χωρίς αντάλλαγμα».

Τα συμβαλλόμενα μέρη στη δωρεά είναι ο δωρητής από τη μία πλευρά και ο δωρεοδόχος από την άλλη.

Η δωρεά είναι σύμβαση ετεροβαρής, δηλαδή δημιουργεί υποχρέωση μόνο στον δωρητή, ο οποίος με την κατάρτιση της σύμβασης της δωρεάς αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον δωρεοδόχο ένα περιουσιακό του στοιχείο, με αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του δωρεοδόχου και τη μείωση της περιουσίας του δωρητή.

Η παρένθετη μητέρα

Γράφτηκε από τον/την Θάνος Ρόζου στις .

Μία μητέρα κρατά στην αγκαλιά της το ολίγων ημερών μωρό της.

Σε συνταγματικό επίπεδο, το δικαίωμα της αναπαραγωγής βρίσκει την κατοχύρωσή του στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Καθένας έχει δικαίωμα με βάση την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του να αποκτήσει απογόνους σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Κατά συνέπεια η προσφυγή στις ιατρικές μεθόδους, προκειμένου να αποκτηθούν τέκνα, εντάσσεται στο προστατευτικό πεδίο του Συντάγματος, αρκεί η άσκηση του δικαιώματος της αναπαραγωγής να μην προσκρούει σε δικαιώματα άλλων, να μην παραβιάζει το Σύνταγμα και να μην προσβάλλει τα χρηστά ήθη.

Περισσότερα Άρθρα...